Prenta síðu

Ritnefnd//


Ritnefnd skal skipuð sjö félagsmönnum sem kosnir eru á aðalfundi. Á hverju ári skal kjósa hluta ritnefndar þannig að annað árið þegar oddatala er, eru kjörnir 4 fulltrúar og þegar jöfn tala er eru kjörnir 3 fulltrúar.  Kjörtímabil ritnefndarfulltrúa er 2 ár.  Hámarksseta í ritnefnd er 4 kjörtímabil samfellt. Ritnefnd markar ásamt ritstjóra stefnu timaritsins og annast umsjón með útgáfu þess. Ritnefnd velur sér formann og skiptir með sér verkum að öðru leyti. Ritnefnd gerir fjárhagsáætlun fyrir hvert útgáfuár.

Fræðiritnefnd


Nokkrir aðilar innan ritnefndar taka að sér að sjá um handrit þar sem óskað er eftir ritrýni. Í ritnefnd 2014-2015 eru það Ásta Thoroddsen, Oddný Gunnarsdóttir og Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir.

Scientific editorial board


Three nurses form this board. They are Ásta Thoroddsen, Oddný Gunnarsdóttir and Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir and have all a PhD. Ásta is a full professor and Þórdís Katrín a professor at the University of Iceland and Oddný and Þórdís Katrín have scientific positions at the Landspitali University Hospital.

Ritstjórnarstefna


Tímarit hjúkrunarfræðinga er gefið út fimm sinnum á ári. Tímaritið er málgagn félagsmanna í Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga og í því er reynt að endurspegla ólíkar skoðanir og viðhorf til hjúkrunar. Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga leggur metnað sinn í að allir félagsmenn þess finni þar efni sér til gagns, fróðleiks og ánægju.

Tímaritið er vettvangur fræðilegrar og félagslegrar umfjöllunar um hjúkrun. Í faglega hluta tímaritsins eru birtar margvíslegar greinar sem fjalla um öll svið hjúkrunar. Greinar flokkast í fræðigreinar og fræðslugreinar.

Fræðigreinar eru rannsóknagreinar, yfirlitsgreinar og kenningagreinar, þ.e. greinar sem á ýtarlegan hátt fjalla um þróun þekkingar í hjúkrun, hvort heldur sem er hjúkrunarstarfið, hjúkrunarstjórnun, hjúkrunarkennsla, hjúkrunarrannsóknir eða stefnumótun í hjúkrunar- og heilbrigðisþjónustunni. Lögð er áhersla á beitingu margvíslegra rannsóknaraðferða, fjölbreytileika í fræðilegri nálgun viðfangsefna og vönduð vinnubrögð. Fræðigreinar eru ritrýndar. Fræðiritnefnd les þær yfir og kemur með tillögur um ritrýna. 

Fræðslugreinar fjalla um margvísleg viðfangsefni hjúkrunar og byggjast að einhverju leyti á fræðilegum heimildum ásamt athugunum eða reynslu höfunda. Þar skiptir miklu frumleiki í umfjöllun og efnistökum, menningarlegur margbreytileiki í hjúkrun og þróun hjúkrunar. Í blaðinu er einnig að finna viðtöl við fólk um hjúkrun og aðrar faglegar upplýsingar sem eiga erindi til hjúkrunarfræðinga.

Í félagslega hluta tímaritsins eða fréttahlutanum er greint frá kjaramálum og því sem er að gerast hjá félaginu. Þar er einnig að finna fréttir af svæðis- og fagdeildum félagsins.

Ritstjóri ber ábyrgð á að efni, útgáfa og rekstur tímaritsins sé í samræmi við ritstjórnarstefnu þess. Ritstjóri ásamt ritnefnd leggur metnað í að tímaritið sé vandað að efni, málfari og útliti. Áhersla er lögð á að fræðigreinar standist vísindalegar kröfur. 

Formaður félagsins ber ábyrgð á félagslegu efni þess öðru en aðsendum greinum. Höfundar aðsendra greina bera ábyrgð á efni þeirra. Skoðanir, sem í þeim birtast, þurfa ekki að samrýmast stefnu Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Ritnefnd


Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir
Áslaug Birna Ólafsdóttir
Ásta Thoroddsen
Dóróthea Bergs
Margrét Hrönn Svavarsdóttir
Þorgerður Ragnarsdóttir
Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir